Bright swirls body painting at DenArt studio with @alextaveras . #bodyart #bodypainting #bodyartgallery #nyc